Jabatan Latihan Industri Pelajar

PENGENALAN

Jabatan Latihan Industri Pelajar (JLIP) ditubuhkan pada 1 April 2019 dibawah Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni (PKKA) bagi membantu PKKA berkaitan dengan urusan latihan industri (LI) pelajar. Dua fungsi utama JLIP adalah menguruskan pelaksanaan program LI pelajar secara berkesan dan teratur, dan menjadi penghubung sepanjang tempoh pelaksanaan program diantara pelajar dan pihak syarikat yang menawarkan penempatan LI. JLIP mempunyai dua staf tetap bagi jawatan Ketua Jabatan dan Pembantu Tadbir (P/O) serta dibantu oleh Penyelaras LI Fakulti dari 9 Fakulti di UTHM.


m
lATIHAN INDUSTRI PELAJAR

Latihan Industri (LI) merujuk kepada kursus Hadir Wajib (HW) Universiti yang menempatkan pelajar di sesebuah organisasi sama ada di dalam atau di luar negara untuk menjalani latihan praktikal sebelum mereka dianugerahkan Diploma atau Ijazah Sarjana Muda. Kursus LI yang ditawarkan kepada pelajar adalah berbeza dari segi masa dan tempoh latihan mengikut fakulti dan program masing-masing. Jadual LI mengikut fakulti dan program boleh dirujuk di Muat Turun.

m

Latihan Industri 

(Dalam Negara)

 • Permohonan LI dimana-mana organisasi/institusi di dalam negara perlu melalui Sistem Pengurusan Latihan Industri (e-LI) seperti di pautan berikut: https://eli.uthm.edu.my/
 • Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Panduan LI (dalam negara) di Muat Turun
 • Panduan dan tatacara penggunaan Sistem e-LI boleh dirujuk di Muat Turun
 • Senarai iklan tawaran penempatan LI dari syarikat (mengikut zon) boleh rujuk di pautan berikut: https://bit.ly/2TpizRE
m

Latihan Industri 

(Luar Negara)

 • Permohonan LI ke luar negara adalah secara manual dimana pelajar perlu mengisi borang permohonan dan hantar ke kaunter JLIP sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum LI bermula.
 • Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Panduan LI (luar negara) di Muat Turun
m

Latihan Industri

 (Inbound)

 • Jabatan Latihan Industri Pelajar (JLIP) menguruskan sepenuhnya Latihan Industri (LI) pelajar yang menjalani LI di UTHM atau dipanggil sebagai LI Inbound UTHM. 
 • Pengurusan LI Inbound ini meliputi permohonan, penempatan, penyerahan dan pengesahan dokumen tuntutan pelajar.
m
LI inbound

PERMOHONAN PELAJAR

 • Permohonan bagi menjalani latihan industri (LI) di UTHM perlu dihantar ke Jabatan Latihan Industri Pelajar (JLIP), Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni (PKKA) selewat-lewatnya sebulan sebelum LI bermula.
 • Pelajar perlu menghantar permohonan bersama dokumen yang lengkap ke kaunter JLIP atau melalui email di li@uthm.edu.my.
 • Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Panduan Umum Pengurusan LI Inbound di Muat Turun
LI inbound

PENEMPATAN PELAJAR

 • Pelajar akan ditempatkan di Pusat Tanggungjawab (PTj) sama ada Pusat/Pejabat/Fakulti dibawah penyelian staf UTHM (gred 41 ke atas) di PTj tersebut.
 • Penetapan PTj dan Penyelia LI adalah berdasarkan skop latihan industri yang akan disediakan menepati keperluan bidang/program pelajar.
 • Untuk keterangan lanjut, sila rujuk Panduan Umum Pengurusan LI Inbound di Muat Turun
m
PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI

Panduan & Tips

Pelajar disarankan merujuk panduan dan tips permohonan latihan industri seperti dibawah. 

Pengurusan Latihan Industri Anda


Hubungi kami:
Jabatan Latihan Industri Pelajar
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Tel: 07-4537457
Email: li@uthm.edu.my

Waktu Operasi Kaunter:
Ahad - Rabu: 8:30 pagi -4.30 petang
Khamis - 8:30 pagi - 3:00 petang