Download

Download

Download

.​​

Icon
BORANG KAD MATRIK PELAJAR LI INBOUND

Icon
PANDUAN UMUM PENGURUSAN LI INBOUND UTHM

Icon
Garis Panduan Pelajar LI TAKLIMAT LI

Icon
Carta alir pengurusan pelajar LI inbound UTHM

Icon
Borang Tuntutan Elaun LI dan Senarai Semak

Icon
Borang Pengesahan Tamat Latihan Industri (NEW)

Icon
INDUSTRIAL TRAINING REPORT 2019

Icon
Garis Panduan Permohonan Aktiviti Pembangunan Kerjaya Edisi 2022_Final

Icon
Format Kertas Kerja Kerjaya

Icon
Format Laporan Pelaksanaan Program

Icon
Borang Permohonan Menganjurkan Program - kurang RM1000

Icon
Borang Permohonan Menganjurkan Program - melebihi RM1000

Icon
Borang Permohonan Pembelian (R.O)

Icon
009C Borang Keputusan Pembelian Terus (melebihi RM100.00 hingga RM10,000.00)

Icon
Borang Tempahan Ruang

Icon
Borang Tempahan Jamuan

Icon
Borang Permohonan Cenderamata Rasmi UTHM

Icon
Borang Penilaian Program

Icon
Borang Tuntutan Bayaran Saguhati Penceramah Jemputan

Icon
Borang Tuntutan Saguhati Honorium

Icon
Poster SKPG

Icon
User Manual SKPG

Icon
2022 Graduates Checklist

Icon
Jerayawara PAK