Industrial Training

Inbound

Pengenalan

Jabatan Latihan Industri Pelajar (JLIP) secara menyeluruh menguruskan Latihan Industri (LI) pelajar yang menjalani LI di UTHM, atau dikenali sebagai LI Inbound UTHM. Ini merangkumi pengurusan permohonan dan penempatan pelajar untuk menjalani latihan industri di PTj UTHM serta penyampaian dan pengesahan dokumen tuntutan pelajar.

Laman Web Sistem Pengurusan Latihan Industri Inbound

https://internshiputhm.com/index.php

Doukmen-dokumen berkaitan Latihan Industri Inbound

Click here for Registration